nasz adres:
ul. Szkolna 1
Żelistrzewo
84-100 Żelistrzewo
telefon:
0-58 673 86 18 lub 0-58 673 65 68
zszelistrzewo@wp.pl

numery wewnętrzne
sekretariat20
fax33
z-ca dyrektora I piętro 24
z-ca dyrektora II piętro 25
pokój nauczycielski I p. 27
pokój nauczycielski II p. 28
pokój nauczycieli wf 29
pedagog26
biblioteka34
kuchnia 31
świetlica 30
księgowość 32
sekretariat21

Dyrektor
przyjmuje interesantów


w środy w godzinach
15.30 – 16.30
oraz w każdym czasie
jeżeli jest to tylko możliwe.